Print Deel

Commercieel e-mail beleid - Privacy Policy

Frisse Start neemt je privacy serieus. Zij raadt je dringend aan deze Privacy Policy te lezen, zodat je weet hoe Frisse Start binnen deze website met jou en jouw persoonsgegevens omgaat en weet welke rol je hierbij zelf kunt spelen.

Het beleid van Frisse Start inzake het omgaan met jouw privacy is conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (“Wbp”) en de Telecommunicatiewet (“Tw”). Deze Privacy Policy is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met de website van Frisse Start zijn verbonden.

Informatieverzameling en verwerking
Frisse Start gebruikt jouw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de in de Privacy Policy omschreven doeleinden en stelt alles in het werk om jouw persoonsgegevens te beschermen. In het kader van onze dienstverlening heeft Frisse Start gegevens van je nodig. Frisse Start verzamelt persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van bepaalde Frisse Start diensten. Frisse Start gebruikt deze informatie om jouw verzoek tot bepaalde informatie in te kunnen willigen en om de contractueel overeengekomen services te leveren.

Wanneer je je registreert bij Frisse Start, dan verzamelen we de volgende gegevens: naam en adresgegevens en e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden vervolgens opgenomen in het klantenbestand van Frisse Start. Frisse Start verwerkt deze gegevens voor de uitvoering van de dienstverlening en om bestaande klanten van (nieuwe) producten en diensten van Frisse Start op de hoogte te houden.

Indien je een bestaande klant bent kunnen wij je door het toesturen van een e-mail op de hoogte stellen van informatie over gerelateerde producten en/of diensten. Bij alle e-mails die je van ons in het kader van direct marketing activiteiten ontvangt wordt de mogelijkheid geboden om aan te geven dat je dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen. Behoudens bovenstaande regeling met betrekking tot bestaande klanten zal Frisse Start je slechts met jouw ondubbelzinnige voorafgaande toestemming per e-mail informatie verstrekken over haar producten en/of diensten.

Informatiedeling en openbaarmaking
Frisse Start zal jouw persoonsgegevens aan niemand verkopen of verhuren, of anderszins ter beschikking stellen dan met jouw voorafgaande ondubbelzinnige toestemming; of wanneer dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen; of wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. 

Websitebezoek
Om de website zo goed mogelijk in te richten naar de wensen van de gebruikers, mag Frisse Start informatie verzamelen en analyseren die verbonden is aan het gebruik van deze website. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. De cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die geen personen identificeren, maar slechts computers herkennen. Elke bezoeker kan zijn computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. De gebruikte cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en worden alleen gebruikt om het je gemakkelijk te maken op de Frisse Start website.

Verwijderen persoonsgegevens
Als je jouw gegevens wilt laten verwijderen, dan kun je een verzoek daartoe indienen via: info@frissestart.com

Wijzigen privacy policy
Frisse Start behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Check daarom regelmatig de privacy policy, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Indien Frisse Start een substantiële wijziging aanbrengt in de wijze waarop zij jouw persoonsgegevens verwerkt, dan zal Frisse Start je waarschuwen door een prominente aankondiging op de website.