Print Deel

Disclaimer Frisse Start  

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten berusten bij Frisse Start. Je erkent de intellectuele eigendomsrechten van Frisse Start. Alle rechten zijn voorbehouden. Het is niet toegestaan de inhoud van deze website op enige wijze - al dan niet digitaal- openbaar te maken en/of te verveelvoudigen en/of anderszins direct of indirect te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Frisse Start.

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze website de uiterste zorg is nagestreefd, sluit Frisse Start iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is.

Aan de informatie die op deze site getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Informatie op de site kan door Frisse Start worden gewijzigd zonder aankondiging of verplichting.