Print Deel

Dietha Paauw

Specialisme: Frisse Start Traject
"Het belangrijkste voor succes: ondernemen met ziel en zaligheid. Dátgene doen wat jou persoonlijk raakt en bezielt".

Willeke Vester

Specialisme: Frisse Start Traject
"Bezig zijn met de waan van de dag. Daar worden ondernemers in het mkb vaak toe gedwongen. Onnodig. Want door de juiste mensen in te zetten op de juiste plek kom je weer toe aan echt ondernemen".

Helene Spork

Specialisme: Frisse Start Traject
"Ondernemen is scheppen, neerzetten en loslaten. Soms met vallen, maar altijd weer met opstaan. Mijn uitgangspunt als Frisse Start Adviseur: helder kijken, voelen en handelen".

Etienne Remmers

Specialisme: Frisse Start Traject
"Schaken op verschillende borden tegelijk. Dat is ondernemen! De basis voor succes? Een heldere missie, visie en focus. Pas dan kun je echt floreren als ondernemer".

Paul van de Looij

Specialisme: Frisse Start Traject
"De lol van ondernemen? Dat je zaken kunt runnen naar eigen inzichten. En dat je, aansluitend op de marktontwikkelingen, kunt blijven werken aan het vernieuwen van je producten en diensten".

Marc van Woesik

Specialisme: Financiën
"Ondernemen is blijven bewegen. Steeds maar weer adequaat inspelen op veranderende omstan-digheden. Maar ondernemen is ook goede ideeën uitvoeren".

Henri Brom

Specialisme: Financiën
"Een omslag in denken en doen. Dat biedt Frisse Start elke ondernemer én zijn personeel. Je oogkleppen gaan af, waardoor je weer mogelijkheden ziet om (noodzakelijke) veranderingen goed door te voeren".

Mark Maasdam

Specialisme: Frisse Start Traject
"Als eigenaar van verschillende bedrijven – waaronder Frisse Start – weet ik als geen ander hoe het is om elke dag weer te ondernemen. En na 25 jaar vind ik het nog steeds geweldig".